Rekrutacja

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu

 

Wójt Gminy Łubniany zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 2019-01-24 (dostępne w BIP-ie oraz na stronie www gminy Łubniany w zakładce gmina – oświata – rekrutacja) ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łubniany na rok szkolny 2019/2020, które obowiązują również przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prywatne.

 

Kryteria naboru do ww. przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 określa uchwała Rady Gminy Łubniany:

1.      Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego  2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się od 18 lutego 2019 roku  i zakończy się 06 marca 2019 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.

 

Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Przyjęć dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.

 

Harmonogram rekrutacji znajdą Państwo tutaj: harmonogram-rekrutacji

 

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 można pobrać poniżej, a następnie wypełnić i złożyć w przedszkolu:

- Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu - do dnia 11.02.2019

- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki - dla dzieci obecnie nie uczęszczających do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra - do dnia 6.03.2019

Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie - rodzeństwo w przedszkolu

Ośwaidczenie o wieku dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Deklaracja przyjęcia miejsca

 

Pozostałe dokumenty przedszkola