Plan dnia

Plan dnia grupa 2,5 i 3 latków

6:30 – 7:30 –     schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wedle zainteresowań:

                          manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, 

7:30 – 8:00 –     indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem

                          uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne),

8:00 – 8:30 –     zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno- porządkowe,

8:30 – 9:00 –     śniadanie,

9:00 – 10:00 –   zajęcia dydaktyczne,

10:00 – 10:15 – zabawy dowolne wedle zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

                          dydaktyczne, inne,

10:15 – 10:30 – II śniadanie + czynności higieniczne,

10:30 – 11:30 – zajęcia na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe,

                          praca w kąciku przyrody,

11:30 – 11:45 – czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do obiadu,

11:45 – 12:15 – zupa,

12:15 – 12:30 – czynności higieniczno- porządkowe,

12:30 – 14:30 – zajęcia relaksacyjne, leżakowanie, bajkoterapia, przygotowanie do obiadu,

14:30 – 15:00 – obiad – II danie, czynności higieniczno- porządkowe,

15:00 – 15:30 – zajęcia językowe,

15:30 – 15:45 – zabawy organizowane w Sali,

15:45 – 16:00 – podwieczorek,

16:00 – 18:00 – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym/ zabawy ruchowe w sali, rozchodzenie się

                          dzieci do domów.

 

Plan dnia grupa 4 i 5 latków

 

6:30 – 7:45 –     schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne wedle zainteresowań:

                          manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, 

7:45 – 8:10 –     indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

                          (pozostałe dzieci zabawy dowolne),

8:10 – 8:30 –     gimnastyka poranna, czynności higieniczno-porządkowe,

8:30 – 8:45 –     śniadanie,

8:45 – 9:00 –     zabawy rytmiczne organizowane w Sali,

9:00 – 10:00 –   zajęcia dydaktyczne,

10:00 – 10:30 – zabawy organizowane w Sali

10:30 – 10:50 – II śniadanie,

10:50 – 11:50 – zajęcia na świeżym powietrzu: zabawy na przedszkolnym placu zabaw, spacery,

                          obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody,

11:50 – 12:00 – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu,

12:00 – 12:20 – obiad – zupa,

12:20 – 12:30 – czynności higieniczno-porządkowe, toaleta,

12:30 – 14:00 – zajęcia relaksacyjne, leżakowanie, czytanie bajek,

14:00 – 14:30 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad – II danie,

14:30 – 15:00 – zajęcia językowe,

15:00 – 15:45 – ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe (rozwijające grafomotorykę, percepcję

                          wzrokową i słuchową),

15:45 – 16:00 – podwieczorek,

16:00 – 18:00 – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy w Sali, rozchodzenie się

                          dzieci do domów.