Odpłatność

Działalność Przedszkola finansowana jest z dotacji udzielonej przez Gminę Łubniany.

Dotacja ta przeznaczona jest m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, wszystkich zajęć dodatkowych (j. angielski, j. niemiecki, religia, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna), pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki. 

Rodzice w formie opłaty stałej w wysokości 300zł/m-c pokrywają jedynie koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w Przedszkolu, w kolejnym miesiącu opłata za Przedszkole jest pomniejszana o koszt wyżywienia w dniach nieobecności.

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka, opłata za Przedszkole nie zostanie pomniejszona.