Kadra

 

Kadrę pedagogiczną tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele z uprawnieniami do nauki dzieci w wieku przedszkolnym.  Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu  są życzliwi, otwarci i tolerancyjni, pełni energii, ciepła i pozytywnego nastawienia, dbają o przyjazną atmosferę w przedszkolu. Celem naszej pracy jest kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie ich naturalnej kreatywności i zainteresowań, a także kompleksowa opieka nad dziećmi dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Dbamy o prawidłowy rozwój  naszych dzieci, by były uśmiechnięte i szczęśliwe.

Nasi nauczyciele w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

 

Kadra pedagogiczna:

 

mgr inż. Ewelina Lisek  - Dyrektor Przedszkola . W zawodzie nauczycielskim pracuje 15 lat. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku matematyka uzyskując tytuł magistra, oraz studia na Politechnice Opolskiej na kierunku elektrotechnika/ specjalizacja sieci elektroenergetyczne uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od 2000r pracowała w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu ucząc młodzież elektrycznych i elektronicznych przedmiotów zawodowych w teorii i praktyce. Przez wiele lat spełniała się pełniąc rolę wychowawcy, pomagając wychowankom rozwiązywać problemy i ucząc ich walki z przeciwnościami losu. W swej pracy wykazała się przedsiębiorczością i dobrą znajomością organizacji pracy. Swoje doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkole w umiejętny sposób przekazuje nauczycielkom przedszkola.

 

mgr Agnieszka Gierdal - Wicedyrektor Przedszkola, nauczyciel  wychowawca grupy ,,Pszczółki". Ukończyła Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jest również absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu gdzie uzyskała uprawnienia do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki siatkowej. Na studiach tych uzyskała również uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pani Agnieszka posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel przedszkola, jest osobą pogodną, otwartą, odpowiedzialną. Bardzo szybko nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest troskliwa, wyrozumiała i otwarta na potrzeby dzieci. Jest osobą pewną i stanowczą w swoich działaniach, przez co wzbudza u dzieci zaufanie i poważanie. Razem z panią Olą przygotowuje nasze sześciolatki do podjęcia nauki w szkole.​ Stosując wielorakie metody aktywizujące, stara się rozwijać wyobraźnię dzieci, ich muzykalność oraz umiejętności taneczne poprzez zabawy i ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, śpiew i grę na instrumentach.

 

mgr Aleksandra Bachryj -  nauczyciel grupy "Pszczółki". Na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji ukończyła studia pedagogiczne na kierunku: Kształcenie Wczesnoszkolne i Wychowanie Przedszkolne z j. angielskim. Jest osobą bardzo serdeczną i zawsze uśmiechniętą, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i rodzicami. Jest bardzo kreatywna. Zachęca dzieci do udziału w wielu konkursach i przygotowuje je do nich. Jest bardzo dobrym nauczycielem, potrafi w ciekawy sposób przekazać dzieciom wiedzę i zainteresować dzieci różnymi tematami. Na zajęciach wykorzystuje  różnorodne metody pracy z dziećmi, prowadzi również zajęcia indywidualne z dziećmi uzdolnionymi i z dziećmi wymagającymi dodatkowej pomocy. Razem z pania Agnieszką przygotowuje nasze sześciolatki do podjęcia nauki w szkole.

 

mgr inż. Dorota Włodarczyk - nauczyciel wychowawca grupy ,,Misie". Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria środowiska oraz studia inżynierskie na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Podczas studiów uzyskała uprawnienia prdagogiczne. W naszym przedszkolu pracuje od 2015 roku, najpierw jako pomoc nauczyciela, a obecnie po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna pracuje jako nauczyciel. Pani Dorota posiada dar do pracy z dziećmi. Jest bardzo cierpliwa, serdeczna i opiekuńcza. Dzięki swemu doświadczeniu w pracy z dziećmi potrafi przewidywać sytuacje i działać, szczególnie dba o bezpieczeństwo dzieci.

 

mgr Katarzyna Pikos - nauczyciel wychowawca grupy ,,Misie". Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia na kierunku Pedagogika w specjalności Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Realizuje główne zadanie pedagogiki przedszkolnej, a mianowicie wszechstronny rozwój każdego dziecka. Jest osobą bardzo ciepłą i pogodną. Dba by w sali panowała przyjazna atmosfera, dzieci czuły się swobodnie, a zajęcia były ciekawe.

 

mgr Zdzisława Błachowska – logopeda. Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiegou, gdzie ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Jest osobą bardzo miłą, ciepłą, serdeczną i zawsze uśmiechniętą. Zajęcia terapeutyczne prowadzi indywidualnie z każdym dzieckiem i z najwyższą starannością.

 

mgr Ewa Piszczałka – nauczyciel języka angielskiego. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Czestochowie, gdzie ukończyła Filologię Angielską. 

 

Katarzyna Szczepara – nauczyciel języka niemieckiego. Ukończyła Język Niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie Filologię Germańską na Uniwersytecie Opolskim.

 

mgr. s. Consolata - nauczyciel religii. Ukończyła Teologię na Uniwersytecie Opolskim.

 

mgr Krzysztof Musioł - nauczyciel tańca. Utalentowany tancerz, zdobywca wielu pucharów. W październiku 2012 r wraz ze swoją partnerką zajął III miejsce w Pucharze Świata w tańcach standardowych w Hong Kongu.

 

mgr Joanna Tyburczyk – psycholog. Ukończyła Psychologię kliniczną na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi terapię psychologiczną, konsultacje dla rodziców oraz diagnozuje dzieci jeśli istnieją takie potrzeby. 

 

mgr Katarzyna Kwiatkowska  – pedagog. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Akademii Bydgoskiej. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy ukończyła stydia podyplomowe na kierunku Socjoterapia. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu terapii pedagogicznej, integracji sensorycznejterapii ręki, terapii dyslekcji, stymulowania komunikacji w autyźmie. Prowadzi terapię pedagogiczną z dziećmi, u których jest taka potrzeba.

 

 

Pozostali pracownicy:

 

Sabina Kociok - pomoc nauczyciela, pracuje z grupą ,,Misie". Życzliwie niesie pomoc w różnych sytuacjach, pomaga, ale nie wyręcza. Jest cierpliwa, serdeczna i opiekuńcza. 

 

Halina Przybyła - pomoc kuchenna / pracownik utrzymania czystości. Osoba bardzo przyjazna i ciepła. Razem z panią Gosią przygotowuje naszym przedszkolakom przepyszne posiłki, dba aby dzieci były najedzone i zadowolone. Stara się by nasze przedszkole było czyste i higieniczne, jest zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc.

 

Małgorzata Świątek - pomoc kuchenna / pracownik utrzymania czystości. Zawsze uśmiechnięta, bardzo miła i pogodna. Razem z panią Halinką przygotowuje naszym przedszkolakom przepyszne posiłki, oraz dba aby dzieci były najedzone i zadowolone.Stara się by nasze przedszkole było czyste i higieniczne, jest zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc.