Wyniki rekrutacji na rok szk. 2019/2020!

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2019/2020 (kolejność alfabetyczna)

 

 1. Czekierda Stefania (od 13.12.2019)
 2. Czerwiec Julia
 3. Datko Daniel (od 10.01.2020)
 4. Dyla Helena
 5. Frach Michał (od 13.10.2019)
 6. Kozioł Oliwer
 7. Lisowski Adam
 8. Malec Robert
 9. Moczko Dawid
 10. Nowak Julia (od 17.01.2020)
 11. Sadowska Emilia
 12. Słowik Adam (od 06.03.2020)
 13. Staś Natan
 14. Ziółkowska Monika

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, o złożenie  pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w Publicznym Przedszkolu Kolorowa Zebra w Biadaczu do dnia 03.04.2019 do godz. 15:00. Druk można pobrać w przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej.

Brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia miejsca jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Na zwolnione miejsce zostanie przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2019/2020, wpisanych na listę rezerwową (kolejność alfabetyczna)

 

 1. Kansy Filip

Dzieci z listy rezerwowej mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku braku złożenia przez rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego potwierdzania woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia.

Data publikacji: 
wtorek, Marzec 26, 2019