Wyniki rekrutacji na rok szk. 2017/2018

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2017/2018 (kolejność alfabetyczna)

 1. Buhl Ewa
 2. Dunat Przemysław
 3. Kudła Julia
 4. Przybulski Sebastian
 5. Rybol Marcel
 6. Wesołowska Magdalena

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, o złożenie  pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w Publicznym Przedszkolu Kolorowa Zebra w Biadaczu do dnia 14.04.2016 do godz. 15:00. Druk można pobrać w przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej.

Brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia miejsca jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Na zwolnione miejsce zostanie przyjęte dziecko z listy rezerwowej.

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2017/2018, wpisanych na listę rezerwową (kolejność alfabetyczna)

 1. Kupka Aleksander
 2. Młotek Magdalena
 3. Nazimek Antonina
 4. Poniży Zofia
 5. Szajca Leon

Dzieci z listy rezerwowej mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku braku złożenia przez rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego potwierdzania woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia.

 

Lista dzieci nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2017/2018 (kolejność alfabetyczna)

 1. Rodowicz Antoni – Przyjęty do przedszkola pierwszej preferencji
 2. Rodowicz Emilia – Przyjęta do przedszkola pierwszej preferencji

 

Data publikacji: 
piątek, Kwiecień 7, 2017